Haber

Sibel Özdemir: Her Şeyi Sadece İzleyen, Yetkiyi Kullanmayan ve Görev İhmali Yapan YÖK’ü Boğaziçi Üniversitesi’nde Yaşanan Süreçle İlgili Göreve Davet…

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Yükseköğretim Kurulu’na (YSK) çağrıda bulunarak, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hukuksuzluklara neden müsaade veriyorsunuz? Tüm bu yaşananlar karşısında harekete geçmeyen, her şeyi yalnızca izleyen, kanunların kendisine verdiği yetkiyi kullanmayan ve vazife ihmali yapan YÖK’ü Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan bu süreçle ilgili misyona davet ediyorum” dedi.

TBMM’de bugün basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili, TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi Sibel Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi’nde son iki yıldır yaşanan süreçler, AB İştirak Öncesi Mali Yardım Aracı IPA III Devri, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde cevapsız kalan sorular ve  Terörle Gayret Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayan 20 bin asker ve polisin sıkıntılarını gündeme getiren CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın açıklamalarına yönelik reaksiyon gösterdi. Özdemir şunları söyledi:

“AB FONLARINDAN EN ÇOK FAYDALANMAMIZLA ÜYELİK MÜZAKERELERİMİZ PARALEL İLERLEMİYOR”

“Önce Avrupa Birliği (AB) Ahenk Komitesinde akabinde geçtiğimiz hafta Dışişleri Komitesinde İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA III – 2021-2027 Dönemi) çerçevesinde ülkemize yapılacak olan AB Mali Yardımlarının uygulanmasına ait Kanun Teklifi önümüzdeki süreçte Genel Şura gündemine gelecek. Aday ülkeler ortasında bu fonlardan en çok faydalanan ülke olmamıza karşın AB ile üyelik müzakerelerimizle paralel formda ilerlemiyor ve alakalarda çok önemli geriye gidişler yaşanıyor. Yaşanan bu geriye gidişler de doğal olarak AB fon kesintilerine yansıyor.  Müzakere süreçlerinden en fazla uzaklaşan ülke pozisyonuna geldik. Avrupa Konseyi’nin denetimi altına alındık. Gümrük Birliği Anlaşmasını güncelleyemiyoruz ve vize muafiyeti konusunda bir ilerleme kaydedemiyoruz.  35 başlığın 16’sında fasıl açabildik ancak açtığımız bu fasıllarda da geriye gidiyoruz. Bilhassa de siyasi kriterlerdeki önemli geriye gidişlerin bir yansıması olarak 2017 sonrasında bir fon kesintisiyle karşı karşıya kaldık.

“2021-2027 DÖNEMİ İÇİN 14,2 MİLYAR AVRO FON AYRILDI”

Yakında Genel Heyet gündemine gelecek olan ve 2021-2027 devri için 14,2 milyar avro ayrılan IPA III fonlarının hangi alanlar için kullanılacağına baktığımızda; bizim için çok kritik alanlar olan; yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumların güçlendirilmesi, güzel yönetişim, yeşil iktisat, yeşil gündem, iklim değişikliği, dijitalleşme, kapsayıcı büyüme üzere tematik başlıklar belirlendi. Bu başlıkların hepsi de ülke olarak en çok sorun yaşadığımız alanlardır. Bu alanlara yönelik sağlanacak fonların en faal halde kullanılması, yasal mevzuatlarımıza ve uygulamaya da yansımasına dönük adımlar atılmalıdır. Önemli geriye gidişleri bir an evvel durdurmamız, ülkemizi bilhassa Kopenhag Siyasi Kriterleri’nde (hukuk, adalet, ifade özgürlükleri, demokratik kurumsal yapılarımızın güçlendirilmesi) ve güçler ayrılığı gibi temel alanlarda mutlaka ciddi reformlara döneceğimiz ve IPA III döneminde ciddi reform süreçlerine dönüştürmemiz gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum.

“BOĞAZİÇİ BİR ‘ÇÖKERTME’ SÜRECİNDEN GEÇMEKTE”

Bu iktidarın ve mevcut yönetim sisteminin kurumsuzlaştırma, kuralsızlaştırma ve kadrolaşma anlayışının en somut örneği Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanmakta. Ülkemizin en saygın kamu kurumlarından birisi maalesef önemli halde bir ‘çökertme’ sürecinden geçmektedir. 2021 yılı başından itibaren yaşanan haksız, hukuksuz uygulamalar ve bu uygulamalar karşısında bilhassa Yükseköğretim Konseyi’nin (YÖK) hiçbir kontrol yahut inceleme yapmaması demokratik kurumsal işleyişin tahrip edildiğinin en somut örneğidir. Bu durum, rektörlerin direkt partili Cumhurbaşkanı kararıyla misyona getirilmesiyle Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere, birden fazla üniversitelerde akademik ve kurumsal özerklik, bilimsel özgürlükler, eğitimin niteliği, Üniversitelerdeki ilgili heyetlerin işleyişi de tahrip edilmiş durumdadır. Kurumsal özerkliği, akademik özgürlükleri ve özgür niyet ortamını savunan bilim beşerlerine sistematik halde hukuksuz suçlamalarla soruşturma açılıyor, disiplin soruşturmaları açılıyor ve üniversiteden uzaklaştırılıyor…

“BOĞAZİÇİ’NDE YAŞANAN HUKUKSUZLUKLAR, HIZ KAZANDIRILAN KADROLAŞMA”

Uzaklaştırılan akademisyenlerin yerine de maalesef süratli bir takımlaşma sürecinin yaşandığını görüyoruz. Muhtaçlık olmamasına karşın, Üniversite İdare Heyetinde çoğunluğu elde etmek için iki yeni fakülte (Hukuk, İletişim) kuruldu. Haksız ve hukuksuz münasebetlerle Üniversite İdare Konseyi üyeleri misyonlarından ve üniversitelerinden uzaklaştırıldılar. Vazifeden alınan akademisyenlerin yerine bir oldubitti ile Üniversite dışından adrese teslim olarak tanımladığımız takım ilanlarıyla ya kendileri atadılar ya da kendilerine yakın olan şahısları atadılar. Hatta kendi oluşturdukları heyetlerle kendilerini dahi atadılar. Danıştay savcısının Anayasaya alışılmamış olarak kurulduğuna karar verdiği Data Bilimleri ve Yapay Zeka Enstitüsü’ne Üniversitenin geleneklerine uymayan bir şekilde rektör İnci’nin doktora öğrencisi öğretim vazifelisi olarak atandı. Haksız savlarla vazifesinden uzaklaştırılan Dr. Tolga Sütlü’nün yerine Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş ve şu an Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü olan Temel Kotil’in oğlu Enes Seyfullah Kotil direkt atandığını görüyoruz. Ekonomi Kısmı öğretim üyelerinin oylarıyla seçilen Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un haksız gerekçelerle görevinden uzaklaştırılıyor, Üniversite dışından, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na görevlendirilen Prof. Dr. Murat Lider, Fakültenin üç kısmından ikisine de kendisini kısım lideri olarak atadı. Prof. Lider, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Alakalar Kısmı öğretim üyeliği için de kendisine özel bir takım ilanı verdiriyor. Dekan Başkan, kendi yazdığı ilana müracaat yapıyor, bu durumu haberleştiren, bu akademik rezaleti duyuran habere erişim yasağı koyduruyorlar. Bununla da yetinmeyip haberi yapan kişinin mezun kimlik kartını süresiz olarak iptal edip yerleşkeye girmesini yasaklıyorlar. Yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurulsa da süreç ilerliyor.

“BİR ÜST AKLIN MÜDAHALESİ İLE ETİK, USUL, CİDDİYET, HUKUK DIŞI UYGULAMALARA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hukuksuzluklara neden izin veriyorsunuz? Neden YÖK bir görev ihmali yapıyor ve buraya müdahale etmiyor? YÖK Denetleme Kurulu neden bu iddiaların, hukuksuzlukların üzerine gitmemektedir? Özellikle YÖK’ün 15 aydır dekan ataması yapılmayan Mühendislik Fakültesine neden bir dekana ataması yapılmıyor? Niye bekleniyor? Bir üst aklın müdahalesi ile etik, yol, ciddiyet, hukuk dışı uygulamalara şahitlik ediyoruz. Tüm bu yaşananlar karşısında harekete geçmeyen, her şeyi yalnızca izleyen, kanunların kendisine verdiği yetkiyi kullanmayan ve vazife ihmali yapan YÖK’ü Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan bu süreçle ilgili vazifeye davet ediyorum.

“YÜKSEK SEÇİM KURULU, SEÇMEN LİSTELERİNİ AÇIKLAYANA KADAR VATANDAŞLIK VERİLEN DAHA KAÇ YABANCI NÜFUS OLACAK?”

2023 Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. Geçtiğimiz cuma günü İçişleri Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde vatandaşlarımızın bizlere ilettiği tüm sıkıntıları ilettik lakin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hiçbir halde ciddiye alınmadı, sıkıntıları adeta yok saydı, hakaret etti, güldü ve adeta komitesi terk etti. 381 bin bireye istisnai vatandaşlık verildiğini söyledi.

“GAZİLER DERNEĞİNİ BİRLİKTE ZİYARET EDELİM Mİ SAYIN BAKAN?”

Terörle Gayret Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayan 20 bine yakın asker ve polis yurttaşımızın sıkıntılarını ve taleplerini Genel Liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Küme Toplantısında ayrıntılı olarak gündeme getirmişti. Benim de olduğum görüşmede gazilerimizi şahsen dinleyen, onların yazılı notlarını, taleplerini teslim alan Genel Liderimiz, bu mevzuyu gündeme getirmesi üzerine Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter üzerinden cevap verdi. Sayın Bakan, gazilerimizi ve temsilcilerini dinlemek ve tahlil üretmek yerine, Genel Liderimize yönelik olarak “çarpıtma ve manipüle etme” biçiminde yanıt verme telaşıyla gazilerimizin taleplerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştür.

“GAZİLER: SAYIN BAKAN, SAYIN KILIÇDAROĞLU DOĞRU SÖYLÜYOR

Sayın Bakan, Sayın Genel Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu, sizin randevu vermediğiniz, sizin yok saydığınız ve problemlerini dahi bilmediğiniz gazilerimizi dinledi, notlarını ve taleplerini Küme Toplantısında gündeme getirdi. ve bu sorunu da kesinlikle çözeceğini ve çözmek için Meclis gündemine getirilecek olan tüm kanun tekliflerine takviye olacağımızı ortaya koydu. Buradan Sayın Bakan Derya Yanık’a bir kez daha seslenerek, sizin göreviniz halkın sorunlarını ve özellikle de gazilerimizden gündeme getirenlere “manipüle ediyor, çarpıtıyor” diyerek cevap yetiştirmek değil, sizin göreviniz bu sorunlara çözüm üretmektir. Siz eğer ortada bir “çarpıtma, manipülasyon” olduğunu düşünüyorsanız Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği’ni gelin birlikte ziyaret edelim ya da siz çok süratli bir formda randevu taleplerine cevap bilgi ve “kim doğruları çarpıtıyor” kim doğruları söylüyor birlikte görelim. Terörle Çaba Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği de kıymetli gazilerimiz de, “Sayın Bakan, Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylüyor” zati size gereken yanıtı vermiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Basınevleri Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu